• Neograničeno vježbanje za muškarce: 250 kn
  • Neograničeno vježbanje za žene: 250 kn
  • Neograničeno vježbanje + dvorana: 350 kn
  • Grupni trening “Kick boxing” (3x tjedno): 250 kn
  • “Kick boxing” + teretana: 350 kn
  • Jiu jitsu i Judo (3x tjedno): 250 kn
  • Godišnja članarina: 2500 kn
  • Polugodišnja članarina: 1250 kn
  • Upisnina: 20 kn
  • Jedan trening: 30 kn
  • Programiranje treninga: 200 kn
  • Osobni trening: 100 kn