• Neograničeno vježbanje za muškarce: 250 kn
 • Neograničeno vježbanje za žene: 250 kn
 • Neograničeno vježbanje + dvorana: 350 kn
 • Grupni trening “Kick boxing” (3x tjedno): 250 kn
 • “Kick boxing” + teretana: 350 kn
 • Jiu jitsu i Judo (3x tjedno): 250 kn
 • Godišnja članarina: 2500 kn
 • Polugodišnja članarina: 1250 kn
 • Upisnina: 20 kn
 • Jedan trening: 30 kn
 • Programiranje treninga: 200 kn
 • Osobni trening: 100 kn